1913
1930-31
1933
1935-38
1949
1952
1963
1977
1992
1993
2001
2016
 
A pápai városi vágóhíd 1913. május 5-én kezdte meg működését. A vágóhíd sertés- és marhavágó csarnokkal, 20 hűtőkamrával, jéggyárral és állatorvosi lakással, 126 ezer korona építési és 34 ezer korona felszerelési költséggel létesült. A két vágócsarnok ekkor napi 40-50 mázsa élőállat vágására alkalmas kapacitással rendelkezett.
A felső-dunántúli gazdák aktív részvételével megalakul a Dunántúli Hússertés Kiviteli Részvénytársaság.
A Dunántúli Hússertés Kiviteli Rt. 1933. október 14-én kötötte meg a szerződését a Poels és Társa antwerpeni székhelyű céggel, amelynek keretében bacon termékek exportját végezték Angliába. Poels-ék lengyel mestert hozattak Pápára, akinek irányításával 50 szakmunkás kezdte meg elsőként a bacongyártást.
Az üzem Poels és Társa Bacon- és Húskonzervgyár Kft. néven folytatja tevékenységét, a pápai székhely mellett budapesti fiókteleppel kiegészülve. Ekkor kezdik gyártani a cég egyik legsikeresebb termékét, a dobozolt sonkát. A jelentős export tevékenység mellett saját hentesáru üzleteket is sikerrel üzemeltettek.
A II.világháború előkészületei, tragikus lefolyása és a károk helyreállítása a pápai húsgyártás fejlődésének is gátat vetett. 1949-ben az államosítás során jött létre a Pápai Húsipari Vállalat.
A vállalat a felelős minisztérium közvetlen irányítása alá került. 1953-ban kezdődött meg az exportfeltételeket is kielégítő dobozsonka-gyártó üzem építése. A belföldi ellátás biztosítására hentesáru üzem épült.
A Veszprémi-, és a Keszthelyi Húsipari Vállalat is beolvadt a Pápai Húsipari Vállalatba. A vállalati összevonást követően került sor a megnövekedett cég központi üzemének rekonstrukciójára, és a veszprémi és keszthelyi gyáregységek üzemeinek fejlesztésére.
A céget húskombináttá nyilvánították.
A cég részvénytársasággá alakul
Az üzemet privatizálják. 1994 januárjában került sor az új szeletelő üzemrész kialakítására, ami által lehetővé vált a korszerű, tetszetős megjelenésű, tálcás vákuumcsomagolt, illetve védőgázas szeletelt termékek gyártása.
A Pápai Hús Rt. irányításával létrejött egy regionális élelmiszeripari klaszter, melynek célja a versenyképesség növelése, a hazai és nemzetközi piaci jelenlét erősítése, a kutatás-fejlesztés összehangolása, valamint az oktatási és foglalkoztatási tevékenység fejlesztése volt.
A Pápai Hús Kft.-t megvásárolja a jelenlegi tulajdonosa a hongkongi magánszemélyek tulajdonában álló Famous Yield Enterprises (amely a nemzetközi Chi Fu Csoport tagja). Az új tulajdonos érkezése megmenti a vállalatot a csődtől, és folyamatos fejlesztésekkel újra az ország egyik legjelentősebb sertésfeldolgozójává teszi.