Pápai Hús Kft.
www.papaihus.hu - English www.papaihus.hu/zh - 中文

Energiamegtakarítási riport 2017

A Pápai Hús Kft. a környezetvédelem iránt érzett felelősségének tudatában, a hatályos jogszabályokat és a műszaki fejlődés adta lehetőségeket követve törekszik az anyag- és energiafelhasználása hatékonyságának növelésére. A fenntarthatóság iránti elkötelezettsége biztosítja az energiateljesítmény folyamatos fejlesztését, valamint az energiapazarló működés kialakulásának a megelőzését. Az energiatudatossági kampányok, a kialakított folyamatok szerinti működés, a beépített ellenőrzések, az energiafelhasználási és működési sajátosságok, valamint az energiateljesítmény-mutatók rendszeres elemzése biztosítja a vállalati energiagazdálkodás fejlődését, valamint az energiamegtakarítással járó intézkedések meghatározását.

Stratégiája részeként a vállalat elkötelezte magát a felelősségteljes energiagazdálkodás, valamint az energiahatékonyság javítását célzó – épületekre és termelő berendezésekre egyaránt– eljárások iránt, amennyiben ez költséghatékony. A vállalat célja, hogy folyamatosan bővülő tevékenységi köreit oly módon végezze, hogy azzal a természeti erőforrások használatát és az energiafelhasználást a lehető legalacsonyabb szinten tartsa, ezáltal csökkentve a vállalat ökológiai lábnyomát.

A felső vezetés a környezeti hatások értékelését figyelembe véve törekszik a leghatékonyabb technológiai megoldások alkalmazására, a fajlagos anyag- és energiafelhasználás ésszerűsítésére, a környezetszennyezés kialakulásának megelőzésére, a környezethasználat szabályozására.

A társaság vezetése kinyilvánítja elkötelezettségét a törvényi-jogszabályi előírások betartására, az Európai Unió műszaki-, környezeti- és munkavédelmi szabványainak alkalmazására, a cégre bízott feladatok elvárt minőségben, környezettudatos, valamint a munkatársak biztonságát és egészségét szem előtt tartva történő végrehajtására. Ennek érdekében 2016-ban végrehajtotta a vállalat egészére kiterjedő kötelező energetikai auditot.

A 2017-es évben több energiamegtakarítást célzó beruházást hajtottak végre, továbbá a karbantartási folyamataik között is kiemelt szempont az energia-veszteségek feltárása. A cég az elmúlt évben modernizálta a targoncaflottáját, üzembiztonsági szempontokat szem előtt tartva a légkompresszoraikat korszerű csavarkompresszorokra cserélték, valamint a hűtési rendszer hatásfokát is növelték a kondenzátorok cseréjével, amivel 5,1 millió Ft-os megtakarítást értek el évente. Számos kültéri melegvízvezetéknél is csőcserét, hőszigetelést hajtottak végre.

A feldolgozott sertések tömegére vetített villamosenergia-felhasználásuk a 2016-os évvel összehasonlítva 30%-os javulást ért el.