Pápai Hús Kft.
www.papaihus.hu - English www.papaihus.hu/zh - 中文

Energiamegtakarítási riport 2016

A Pápai Hús Kft. a környezetvédelem iránt érzett felelősségének tudatában, a hatályos jogszabályokat és a műszaki fejlődés adta lehetőségeket követve törekszik az anyag- és energiafelhasználása hatékonyságának növelésére. A fenntarthatóság iránti elkötelezettsége biztosítja az energiateljesítmény folyamatos fejlesztését, valamint az energiapazarló működés kialakulásának a megelőzését. Az energiatudatossági kampányok, a kialakított folyamatok szerinti működés, a beépített ellenőrzések, az energiafelhasználási és működési sajátosságok, valamint az energiateljesítmény-mutatók rendszeres elemzése biztosítja a vállalati energiagazdálkodás fejlődését, valamint az energiamegtakarítással járó intézkedések meghatározását.

Környezeti stratégiája részeként a vállalat elkötelezi magát a felelősségteljes energiagazdálkodás, valamint az energiahatékonyság javítását célzó – épületekre és termelő berendezésekre egyaránt– eljárások iránt, amennyiben ez költséghatékony. A vállalat célja, hogy folyamatosan bővülő tevékenységi köreit oly módon végezze, hogy azzal a természeti erőforrások használatát és az energiafelhasználást a lehető legalacsonyabb szinten tartsa, ezáltal csökkentve a vállalat ökológiai lábnyomát. Támogatják az energiahatékony termékek és szolgáltatások beszerzését.

A felső vezetés a környezeti hatások értékelését figyelembe véve törekszik a leghatékonyabb technológiai megoldások alkalmazására, a fajlagos anyag- és energiafelhasználás ésszerűsítésére, a környezetszennyezés kialakulásának megelőzésére, a környezethasználat szabályozására.

A társaság vezetése kinyilvánítja elkötelezettségét a törvényi-jogszabályi előírások betartására, az Európai Unió műszaki-, környezeti- és munkavédelmi szabványainak alkalmazására, a cégre bízott feladatok elvárt minőségben, környezettudatos, valamint a munkatársak biztonságát és egészségét szem előtt tartva történő végrehajtására. Ennek érdekében 2016-ban végrehajtotta a vállalat egészére kiterjedő kötelező energetikai auditot.

A Pápai Hús Kft. kiválasztott telephelyein elvégzett energetikai auditot követően az alábbi energiamegtakarítási lehetőségek kerültek beazonosításra:

Beruházást nem igénylő (egyszerű) intézkedés

 1. A villamos-energia profil elemzését követően a lekötött villamos teljesítmény változtatása, ha szükséges.
 2. A földgáz profil elemzését követően a lekötött földgázmennyiség változtatása.
 3. A használaton kívüli berendezéseket kikapcsolni szükséges, így a fölösleges villamos fogyasztáson túl a hűtött helyiségek hőterhelése is csökken.
 4. A fűtött épületekben a parancsolt hőmérsékletek csökkentése az elfogadható hőmérséklet szintig, munkaidőn kívül hőmérséklet csökkentés alkalmazása.
 5. Légzsilipek használata, nyílászárók nyitott állapotára való odafigyelés.
 6. Az energiahatékonyság beépítése a vállalat irányítási és vezetői információs rendszerébe (ETM mutatók bevezetése, folyamatos nyomon követése, célértékek meghatározása).

Támogatás nélkül is elvárható módon megtérülő intézkedés

 1. A még méréssel nem ellátott, a vállalat menedzsmentje által fontosnak tartott költséghelyekre mérőeszközök rendelése.
 2. Törekedni kell a tényeken alapuló döntéshozatalra az energiahatékonyság növelésében és az eredmények értékelésében.
 3. Megfelelő erőforrások biztosítása.
 4. Légkompresszorok cseréje.
 5. Energiafelügyeleti rendszer létesítése.
 6. Hűtőkondenzátorok felújítása, cseréje.

Jelenleg csak támogatásokkal reális (költségigényes)

 1. Az épületek nagy költséggel járó korszerűsítésének (szigetelés, nyílászáró csere) elvégzése.
 2. Világítás korszerűsítése, fényforrások cseréje.
 3. Gőz és melegvízhálózat felújítása.
 4. Napkollektoros kompakt blokk telepítése HMV előállítására.
 5. Fotovoltaikus napenergiahasznosítás lehetősége.
 6. Gázmotor telepítése.
 7. Biomassza hasznosítása a sertéshizlaldáknál.
 8. Fejlettebb üzemeltetési eljárások és esetleg új berendezések beszerzése.
 9. A telephelyen lévő korszerűtlen targoncák cseréje modern elektromos targoncákra.

A következő évek célkitűzése a fejlesztési javaslatok lehetőség szerinti megvalósítása, amellyel a fajlagos energiafelhasználás csökkenthető.